Länkstig

Boksläpp för antologi om feminism och konvivialitet

Publicerad

INSTÄLLT. Lena Martinsson, prefekt vid institutionen för kulturvetenskaper, är en av redaktörerna bakom antologin "Feminism och konvivialitet". Under boksläppet som äger rum i Lund diskuterar hon tillsammans med kollegor begreppet konvivialitet. Notera att evenemanget som ursprungligen var tänkt att äga rum den 22 september 2023 på grund av oförutsedda omständigheter är inställt.

Bilden föreställer omslaget till boken "Feminism och konvivialitet"

Om boken

Att (lära sig att) leva tillsammans är den mest nödvändiga strategin för människor och för planeten. Det är också den svåraste utmaningen. En rad feministiska forskare/aktivister talar om global omsorg eller ömsesidigt beroende. Med utgångspunkt i skilda teman som solidaritet, regnbågsflaggan, klimat, jämställdhet och identitetspolitik lyfter  boken fram perspektiv, begrepp och metoder för att kunna utforska och reflektera över görandet av konvivialitet och det som hindrar eller hotar dess tillkomst.

Om boksläppet

Pia Laskar, Mikela Lundahl Hero, Lena Martinsson, Diana Mulinari och Cathrin Wasshede kommer att diskutera begreppet konvivialitet och introducera bidragen till antologin. Därefter öppnas för samtal med publiken. 

Boksläppet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Lunds universitet. 

Evenemanget på Lunds universitets hemsida

Text: Erik Pedersen