Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Blivande kommunikatörer lyfter frågor om tillgänglighet

Den femte kullen masterstudenter på kommunikatörsprogrammet presenterade sina pågående examensarbeten vid en konferens på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori i juni. I år är de nio studenter som fördjupar sig i vitt skilda frågor, från trafikförvaltningens syn på tillgänglighet till klagomålsbemötande på Facebook.

Den femte kullen masterstudenter på kommunikatörsprogrammet presenterade sina pågående examensarbeten vid en konferens på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori i juni. I år är de nio studenter som fördjupar sig i vitt skilda frågor, från trafikförvaltningens syn på tillgänglighet till klagomålsbemötande på Facebook.

– Det är roligt att allt fler på programmet fortsätter från magister- till masterexamen. Vi gläds också åt att söktrycket är högt och i höst startar den sjunde kullen, sade Pauli Kortteinen, programansvarig, när han hälsade publiken välkommen.
Först ut att presentera sitt examensarbete var Teodor Almqvist.
– Jag skriver om vikten av att myndigheter besvarar frågor på sociala medier och främst på Facebook. Till exempel har jag tittat på hur Systembolaget bemöter olika inlägg. Även hur människor går in och försvarar myndigheter i olika trådar. Varför gör folk det? Det kommer min uppsats ge svar på, sade Teodor Almqvist.

Hans presentation följdes av åtta rappa framföranden som väckte nyfikenhet. Kort om de nio examensarbeten som kommer att vara klara i augusti:
Teodor Almqvist
Hur din organisation behåller förtroende på sociala medier. Hur och varför organisationer svarar på klagomål på Facebook.
Åse Blomquist
Vilka medborgare kommunicerar kommunerna till? En analys av olika kommuners hemsidor med syfte att undersöka vilken sorts medborgare kommunerna konstruerar och talar till.
Anja Bäckström
Strategiskt kommunikationsarbete i idéburna organisationer, med fokus på Ung Cancers informationskampanj Kolla Bollarna.
Mia Marie Johansson
Internkommunikation och intranät. Hur vill chefer på Tjörns kommun att informationsflödet i ett nytt intranät med en social plattform ska se ut?
Elin Lindström
Hur tillgänglig är kollektivtrafikens information? En analys av trafikförvaltningen i Stockholms läns kommunikation till personer som har en synnedsättning.
Hanna Olausson
Internkommunikation och delaktighet på socialkontoret i Örgryte-Härlanda – en analys av socialsekreterarnas och chefernas uppfattningar.
Miriam Ryttge
Hur kommunicerar en förvaltning till barn och unga genom text och bild? Vilken relation skapar förvaltningen till dem? Vilka identiteter erbjuds de unga?
Fanny Thalén
Hur presenteras stora makthavare i svensk och finsk press? En studie av Vladimir Putins många ansikten.
Malin Ågren
Hur kan internkommunikationen fungera effektivt på en global och geografiskt splittrad organisation?
En fallstudie av Forum Syds interna kanaler.

gästföreläsaren Anders Westgerd (bilden) från Göteborgskooperativet för Independent Living, GILProgramkonferensen är en del av kursen och studenterna står för all planering. I år valde de att bjuda in gästföreläsaren Anders Westgerd (bilden) från Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, som samordnar assistanshjälp. Han berättade om hur de har valt att arbeta, bland annat med sina uppmärksammade reklamkampanjer som En helt vanlig CP-öl och CP-dockan.
– Vår drivkraft är att få fler att fundera över sina fördomar när det gäller funktionsnedsättning, eller funktionsvariation som det numera kallas. Det är var samhället lägger normen som avgör vem som är funktionsnedsatt. Inte den fysiska förmågan. Alla människor har ju olika variationer i sina funktioner.

– Vårt nya projekt är sällskapsspelet ”Vad duktig du är” där alla spelare har en funktionsnedsättning. Rollspel är ett effektivt sätt att skapa förståelse. Här får du kämpa för att ta dig genom affären. Den som först kommer till kassan vinner, berättade han och poängterade att humor är ett bra redskap när man vill föra fram ett budskap.
– Alla har ett ansvar att göra samhället mer inkluderande, sade Anders Westgerd till de blivande kommunikatörerna och till alla andra som lyssnade.