Länkstig

Beräkningskemisten Majdi Hochlaf ny hedersdoktor

Publicerad

Kemisten Majdi Hochlaf har utsetts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Majdi Hochlaf är en internationellt erkänd expert inom beräkningskemi, som har direkta kopplingar till det angränsande området atom- och molekylfysik.

Grattis till hedersdoktorstiteln,
hur känns det?

– När jag fick mejlet från dekanen kände jag mig hedrad, upprymd och oerhört glad över detta.

Porträttbild på Majdi Hochlaf
Kemisten Majdi Hochlaf har utsetts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Vad är det som är så intressant med ditt forskningsområde?

– Jag arbetar med att identifiera nya processer i de molekylära systemen på mikroskopisk nivå med hjälp av metoder som bygger på de första principerna. Jag har alltid ett nära samarbete med experimentalister. Jag får mycket ut av samspelet mellan teori och experiment.

Vad är ämnet för din forskning just nu?

– Jag studerar dynamiken hos exotiska molekylära system, antingen isolerade eller i växelverkan med substrat och komplexa miljöer, i synnerhet joner, i jämförelse med spektroskopiska data. Jag är i synnerhet intresserad av tillämpningar inom atmosfäriska, astrofysiska, biologiska och miljömässiga områden.

Vilka har varit höjdpunkterna i ditt samarbete med Göteborgs universitet?

– Jag tillbringade sex månader vid universitet inom ramen för den Waernska gästprofessuren vid Naturvetenskapliga fakulteten. Då samarbetade jag både med Raimund Feifel vid Fysiska institutionen och Gunnar Nyman vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi samt deras doktorander och post doktorer. När jag återvände till mitt universitet fortsatte vi att arbeta tillsammans. Vi fokuserade på tillståndsspecifika unimolekylära nedbrytningsprocesser av multiladdade molekylära joner, i synnerhet bildandet av abiotisk syre vid dubbeljonisering av SO2.

Något annat som du vill tillägga?

Under min tid på Göteborgs universitet höll jag också föreläsningar om molekylär spektroskopi och teoretisk kemi för doktorander och postdoktorer. Jag uppskattade verkligen studenternas intresse för dessa vetenskapliga områden och vi fortsatte därefter att interagera i dessa ämnen, säger Majdi Hochlaf.

Promotionshögtiden äger rum den 25 oktober 2024.