Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Magnus Påhlman
Länkstig

Avhandling: nya forskning publicerad ”Autism and ADHD in children with cerebral palsy”

Publicerad

Magnus Påhlman har disputerat i ämnet medicin med avhandlingen ”Autism and ADHD in children with cerebral palsy” den 4 december 2020.

Bild
omslag
Bild
Magnus Påhlman
Foto: Josefin Bergenholtz

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn, och 2 av 1000 levande födda barn får denna diagnos med varierande grad av funktionsnedsättning. Ofta är andra funktionsnedsättningar mer begränsande än själva rörelsehindret. Nedsatt syn, hörsel, kommunikation, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi är vanliga hos barn med CP, ju svårare rörelsehindret är desto vanligare. Autism och ADHD är också vanligt vid CP, men sannolikt är båda tillstånden underdiagnostiserade.

För att bestämma förekomsten av autism och ADHD studerade vi alla barn med CP födda 1999-2006 i Västra Götaland, totalt 264 barn ur det västsvenska CP-registret. En genomgång av alla journaler gjordes för att hitta diagnostiserade funktionsnedsättningar och alla föräldrar tillfrågades om att fylla i ett omfattande frågeformulär för att identifiera tecken till autism och ADHD. Barn där diagnoser och screeningresultat inte stämde överens utreddes neuropsykiatriskt. Totalt 200 av 264 barn medverkade i hela studien.

Autism och/eller ADHD fanns hos 45% av dessa 200 barn; 15% hade enbart autism, 15% hade enbart ADHD och 15% hade både autism och ADHD. Alltså hade 3 av 10 barn autism och 3 av 10 barn ADHD. Hälften av barnen hade intellektuell funktionsnedsättning, ofta samtidigt med autism och/eller ADHD. Två tredjedelar av barnen i denna studie hade autism, ADHD och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning var den faktor som bäst kunde förutsäga risk för både autism och ADHD, medan graden av rörelsehinder och typ av CP inte spelade någon roll. Autism och ADHD var vanliga vid alla typer av hjärnskador vid CP, men autism var vanligare vid hjärnskador som är typiska vid för tidig födsel.

Autism och ADHD är mycket vanligt hos barn med CP. Vi rekommenderar därför att alla barn med CP screenas för tecken på autism och ADHD, och vid misstanke genomgår en fördjupad utredning. En tidig diagnos möjliggör att ge rätt stöd i rätt tid till rätt barn, vilket kan leda till förbättrad funktion och livskvalitet. Tidig diagnos hjälper också familjer och förskola/skola att bättre förstå och kunna stötta barnen. Mer forskning, inklusive studier av hjärnskadorna, behövs för att bättre förstå varför det är så vanligt med autism och ADHD hos barn med CP.

Ladda ner Magnus Påhlmans avhandling "Autism and ADHD in children with cerebral palsy”