Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Äventyrsturism i Bohuslän och i Helgeland, Norge

Publicerad

Äventyrsturism i Bohuslän och i Helgeland, Norge

Sveriges och Norges kuster har unika förutsättningar för äventyrsturism, med sina attraktiva skärgårdar. Det finns också flera aktörer som arbetar med aktiviteter till havs och längs kusterna, exempelvis med kajaking, och som gärna vill samarbeta. I ett projekt om innovation och värdeskapande samarbetar forskare, företag och destinationsaktörer från norra Bohuslän och nordnorska regionen Helgeland för att utveckla upplevelsepaket som är intressanta för utvalda internationella marknader.


Projektägare är Kystriksveien och den svenska huvudsamarbetspartnern är Svinesundskommittén. Projektet finansieras framförallt av VRI-medel (stimuleringsmedel forskning och utveckling i Nordland) men även av insatser från Svinesundskommittén och företagen själva.


På den svenska sidan medverkar förutom Svinesundskommittén fem företag, en kommunrepresentant samt Göteborgs universitet. Från universitetet deltar Lena Mossberg och Eva Maria Jernsand, som båda representerar det maritima klustret och fokusområdet maritim turism.
Den svenska och den norska gruppen har mötts var och en för sig men har även haft en gemensam samling i Bohuslän med 19 deltagare. Nästa möte planeras till oktober i Helgeland.