Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Artikel: Andreason, J. m.fl. (2015). Prioritet för köpare - en fråga om tradition eller princip? SvJT, (9), 709-748

Publicerad

Artikel: Andreasson, J., Faber, W., Gangopadhyay, S., Martinson, C. och Sjögren, S. (2015). Prioritet för köpare — en fråga om tradition eller princip? SvJT, (9), 709-748.

Lösöreköpskommittén har i SOU 2015:18 föreslagit bl.a. att traditionsprincipen bör avskaffas. I denna artikel presenteras några resultat av en enkel argumentationsanalys avseende kommitténs argumentation. Analysen indikerar att kommittén haft en normativ ambition snarare än en utredande. Resultaten är därför relevanta för dem som är intresserade av den reella frågan om prioritet för köpare. Möjligen är artikeln också relevant som ett generellt exempel på en kritisk analys av argumentationen i en offentlig utredning.