Bild
none
Klassrummet utomhus i Bergsjön är skapat kring en gammal forngrav.
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Arkeolog prisas för klassrum utomhus

Arkeologen Anita Synnestvedt belönas med Göteborgs universitets Pam Fredman pris. Hon får det för sitt engagemang kring bättre utomhusmiljöer och mötesplatser. Bland annat har hon skapat ett uteklassrum i Bergsjön kring en gammal gravplats.

Bild
Anita står i sin trädgård
Anita Synnestvedt, mottagare av årets Pam Fredman pris.
Foto: Pia Maria Kristensson

– För mig är det väldigt tillfredsställande när jag får höra att uteklassrummet i Bergsjön används både av lärare och elever från skolorna i området, säger Anita Synnestvedt, arkeolog vid Göteborgs universitet.

Anita Synnestvedt tilldelas Pam Fredmans pris med motiveringen att hon genom nytänkande, kreativa insatser och samverkan har bidragit till både social hållbarhet och det livslånga lärandet för såväl dagens besökare som framtida generationer. Hennes insatser anses också särskilt värdefulla att uppmärksamma när Göteborgs stad fyller 400 år.

Klassrum vid en hällkista

Klassrummet utomhus i Bergsjön har hon skapat kring en gammal gravplats. En förfrågan kom från Familjebostäder om hjälp med att skapa en mötesplats och en plats för berättelser kring den gamla hällkistan. Anita Synnestvedt som tidigare haft projekt i området tog sig an uppgiften. 

Forskningsfrågan i det här nya projektet var hur vi kan använda kulturarv och arkeologiska platser, för att skapa bättre utomhusmiljöer där barnens perspektiv är i fokus.

Arkeologiskt material

Även skyltar med berättelser och lådor med arkeologiskt material har installerats. Platsen har formgivits tillsammans med Liljewall arkitekter och är belyst under kvällstid. Runt omkring har äppelträd och vårlökar planterats.

I projektet har Anita Synnestvedt samarbetat med Familjebostäder, park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad och med skolklasser och lärare i Bergsjön.

Bild
Skyltar där man kan läsa berättelser i uteklassrummet
– Förhoppningsvis kommer också Familjebostäder kunna använda platsen som det var tänkt från början – som en plats där berättelser kan ta plats, säger Anita Synnestvedt.
Foto: Jenny Högström Berntson

Barns berättelser i fokus

Målet var att bygga ett utomhusklassrum med skyltar som utgår från barns berättelser och en utställning av arkeologiskt material runt en 4000 år gammal hällkista, säger Anita Synnestvedt och fortsätter:

Tanken är att göra både platsen och historien tillgänglig för alla och samtidigt visa hur vi utifrån ett kulturarv kan skapa en trevlig utomhusmiljö och en ny mötesplats för dagens besökare.

Ett rum för alla

Uteklassrummet invigdes redan 2018 men oturligt nog var det byggarbete i närheten under 2019 och nu har inte klassrummet använts så mycket på grund av pandemin.

Förhoppningsvis kommer det bättre tider och kanske gör priset att platsen får lite mer uppmärksamhet. Uteklassrummet är inte bara för skolklasser i närområdet, utan alla är välkomna att använda det, säger Anita Synnestvedt.

AV: Jenny Högström Berntson & Cecilia Sjöberg

Mer information

Pam Fredman var Göteborgs universitets rektor 2006–2017. Pam Fredmans pris delas ut en gång per år till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda har gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet.

Priset, som består av ett diplom och ett bidrag till en institution/motsvarande om 20 000 kr per pristagare eller max 50 000 kr, ska användas till pristagarens professionella förkovran. Det delas ut vid universitetets promotionshögtid i oktober varje år.

Anita Synnestvedts projekt “Här bor jag–4 000 år vid Siriusgatan” är finansierat inom EU-projektet NEARCH  och Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

Anita Synnestvedt är knuten till institutionen för historiska studier men arbetar också som pedagogisk utvecklare på enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. Hon är även koordinator för Kulturarvsakademin som tillhör Centrum för kritiska kulturarvsstudier.