Bild
Bild på Arjen Wals och Peter Grootenboer.
Arjen Wals och Peter Grootenboer.
Länkstig

Arjen Wals och Peter Grootenboer utses till hedersdoktorer

Publicerad

Arjen Wals och Peter Grootenboer har utsetts till hedersdoktorer av Utbildningsvetenskapliga fakulteten. De är världsledande inom sina respektive forskningsområden: undervisning för hållbar utveckling och aktionsforskning.

Bild
Arjen Wals.

Arjen Wals är professor i Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability vid universitetet i Wageningen, Nederländerna, och är dessutom Unesco Chair for Social Learning for Sustainability. Han utses till hedersdoktor för att han är ”världsledande inom forskning och undervisning om och för en mer hållbar värld” och för att han med start 2012 varit starkt bidragande till att etablera forskningsmiljön Lärande för hållbar utveckling vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

– Utbildning med hög kvalitet är avgörande för att vi ska lära oss att leva i harmoni med jorden. Hela samhället – skolor, universitet, organisationer, regeringar och företag – behöver bidra och utveckla en kapacitet som hjälper människor att bli mer medvetna och kompetenta i vår tids hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, massutrotningen av arter och den extrema ekonomiska ojämlikheten. Min strävan är att forska om och utforma lärprocesser och lärmiljöer som hjälper människor att skapa en ny sorts normalitet där jämlikhet och att leva i harmoni med jorden är normen snarare än undantaget, säger Arjen Wals.

Vad innebär det att du innehar Unesco Chair for Social Learning for Sustainability?
– Unesco Chairs ör ett globalt nätverk som forskar om, undervisar i och förespråkar utbildning för hållbar utveckling. Mitt specifika område är social learning. Det handlar om att bjuda in en mångfald av röster och perspektiv för att stimulera kreativitet och tänka utanför boxen, och att engagera olika aktörer i att tillsammans hitta lösningar på de komplexa utmaningar vi står inför. En huvudpoäng här är att det är viktigt att bygga förtroende och utveckla social sammanhållning. Annars kan mångfalden snarare bli ett hinder istället för en resurs för ett gemensamt lärande.

Arjen Wals var gästprofessor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten mellan åren 2012–2018. Under de åren bidrog han till att utveckla lärande för hållbar utveckling som forsknings- och undervisningsområde vid fakulteten. Han var också tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson värd för World Environmental Education Congress som hölls vid Göteborgs universitet 2015 och lockade mer än 750 deltagare från 70 länder.

– Som hedersdoktor vill jag fortsätta att arbeta tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet för att vidareutveckla utbildning för miljö och hållbar utveckling, säger Aren Wals.

Peter Grootenboer

Bild
Peter Grootenboer.

Peter Grootenboer, professor vid Griffith University, Australia, är världsledande inom praktikteori och aktionsforskning. Han utses till hedersdoktor för sin forskargärning som har utvecklat undervisningen i många skolor, och för att han under lång har tid arbetat tillsammans med forskare och doktorander vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

– Den forskning och det utvecklingsarbete som jag har bedrivit, som ofta varit i samverkan med kollegor från Göteborgs universitet, har fokuserat på vad som händer i klassrummet. Det kräver en forskningsansats som riktar intresset mot undervisningens praktik. Jag ser lärarna som den viktigaste professionen inom utbildning. Det är deras praktik som möjliggör eller begränsar elevernas lärande. Aktionsforskning används därför för att underlätta och stödja lärares kontinuerliga utveckling utifrån verksamhetens villkor och behov.

På vilket kan forskare och forskningsprojekt till att förbättra undervisningskvaliteten i skolor?
– Det kräver en gemensam insats från lärare och forskare, och ofta även från skolledare, lärare och föräldrar. I slutändan genomförs alla goda intentioner med utbildning av lärare i klassrummen, och därför är det nödvändigt att ha med lärare i utvecklingsprojekt. Det här sättet att arbeta minskar det ofta åberopade glappet mellan teori och praktik. All undervisning är i grund och botten platsbunden. Det finns ingen "best practice" som är framgångsrik överallt. Undervisningspraktik måste förstås och utvecklas lokalt, och det kan vi göra genom aktionsforskning.

Vad vill du bidra med som hedersdoktor?
– Jag har arbetat tillsammans med forskare från Göteborgs universitet i över tio år. Särskilt med professor Karin Rönnerman och hennes kollegor och doktorander. Vårt arbete har varit baserat på praktikteori, särskilt teorin om praktikarkitekturer, och haft mellanledarskap i utbildning i fokus. När jag nu får förmånen att vara hedersdoktor hoppas jag att kunna fortsätta det arbetet. Dels via forskning och fältarbete, men också via föreläsningar och seminarium.