Bild
Inhyrd arbetskraft
Foto: Unsplash
Länkstig

Användning av inhyrd arbetskraft kan få långtgående konsekvenser

Regelverket för inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag påverkar arbetsmiljön för både inhyrd och ordinarie personal. Det visar en avhandling som undersökt nationella regleringar för inhyrd personal i Sverige och Polen.

Bild
Pille Strauss-Raats
Pille Strauss-Raats

Pille Strauss-Raats har studerat två olika arbetsplatser inom ett multinationellt företag i Polen och Sverige, två länder som använder olika regelverk för inhyrd personal. Det polska regelverket syftar till att begränsa användningen av inhyrd arbetskraft medan Sverige utmärks av en liberal reglering.

Genom bland annat intervjuer, observationer och enkäter visar Pille Strauss-Raats att regleringar får effekter på arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Något som inte bara gäller de bemanningsanställda utan också de med fast anställning vid samma arbetsplats. 

En av studiens slutsatser är att den svenska regleringen som bygger på kollektivavtal har underlättat en långsiktig integration av inhyrd arbetskraft på arbetsplatsen. Det har fått konsekvenser för arbetsmiljön där till exempel inhyrd och ordinarie personal utför liknande arbetsuppgifter och får möjligheter för kompetensutveckling. 

− Den ordinarie personalen uttrycker samtidigt en orättvisa över att deras kollegor sedan många år, som utför samma arbetsuppgifter, inte har trygga anställningsvillkor, säger Pille Strauss-Raats.

Studien visar att den restriktiva lagstiftningen i Polen inte har förhindrat inhyrning utan snarare lett till att bemanningsanställda används som en flexibel buffert, segregerad i lågkvalificerade uppgifter i organisationens periferi. Deras inhyrda personal exkluderas från formella sociala arrangemang och saknar möjlighet till kompetensutveckling. 

− När de som är inhyrda endast är avsedd för att utföra enkla uppgifter ökar belastningen på den fasta personalen och kan påverka deras hälsa negativt på lång sikt. 

Bemanningsanställda i både Polen och Sverige vittnar om en större osäkerhet kring inkomst, anställning och arbetsuppgifter än övrig personal. Osäkerheten gör det svårare att tacka nej till nya arbetsuppgifter, i rädsla av att uppfattas som ”problematisk”. I de fall då bemanningsanställda tar mer risker påverkar det hela organisationen.

Pille Strauss-Raats uppmanar beslutsfattare och arbetsgivare att begrunda vilka långtgående konsekvenser dessa typer av anställningar får.

- Inte bara för att det kan skapa osäkerhet bland anställda, utan också för hur användning av flexibla arbetsformer påverkar arbetsmiljön som helhet.

_ _ _ 

Avhandlingen 'Temporary safety. Contextual factors behind job quality in using temporary agency work' finns digitalt publicerad.

Kontakt: Pille Strauss-Raats, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, tel 0766-18 68 89, epost pille.strauss.raats@gu.se