Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Catrin André Kramer skrev bästa avhandling 2018

Publicerad

Ann-Catrin André Kramer, vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, prisas för årets avhandling 2018 vid institutionen för odontologi.

Hon visar i sin avhandling att ojämlikheterna i tandhälsa är som tydligast hos 3- till 6-åriga barn. Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer hade drygt fyra gånger högre risk för kariesskador jämfört med jämnåriga med bättre levnadsvillkor.

Läs mer om Ann-Catrin André Kramers avhandling, Ojämlikheter i tandhälsa tydligast hos små barn 

Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin finansieras av h Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Priset uppmärksammar totalt sju avhandlingar som försvarats under det gångna året. Förutom den avhandling som lyfts fram som Årets avhandling vid fakulteten uppmärksammas en avhandling från var och en institutionerna.

Aidin Rawshanis, institutionen för medicin, prisas för årets avhandling vid Sahlgrenska akademin. Du kan läsa om honom och övriga institiutioners pristagare på Akademiliv.se