Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Alternativ fakta måste bekämpas med utbildning och bättre kommunikation

I "Science, antiscience och Environmental Decision Making: A Call to Action" som presenteras i tidskriften Integrated Environmental Assessment and Management, hävdar fem miljöforskare från Storbritannien, Sverige, USA och Kanada att miljöbeslut i alltför många fall inte längre är rotade i vetenskapliga fakta och resultat. Istället är beslut i många fall starkt påverkade av värdebedömningar, politiska influenser, känslor och naiva uppmaningar till enkla lösningar, otillräckliga för en komplex värld.  

Foto: Illustration - forskare måste bli bättre på att argumentera för de bredare konsekvenserna av deras arbete.

Enligt forskarna är det särskilt oroande att vetenskapliga fynd attackeras nästan rutinmässigt av politiker och speciella intressegrupper, som föreslår alternativa beskrivningar av verkligheten eller till och med avvisar vetenskapen direkt. Denna rörelse bygger på "alternativa fakta" som presenteras som giltig vetenskap men faller utanför den vetenskapliga metoden och expertgranskningen av processen. Istället genereras alternativa fakta genom att använda data, som snedvrider resultaten av publicerade vetenskapliga studier.

Det finns många orsaker till spridning av information som inte förankrats i vetenskapliga grunder. Internet sprider information i en takt som aldrig tidigare dokumenterats i vår historia. Det har dock visat sig varit otillräckligt att utbilda allmänheten i kritiskt tänkande, faktakontroll, intellektuellt engagemang och i den vetenskapliga metoden. Allmänhetens brist på tillgång till vetenskapliga resurser, bristande förståelse för osäkerhet och koppling mellan riskvetenskap och riskuppfattning har gjort att samhällets sårbarhet mot missinformation har utnyttjats över ett brett politiskt spektrum. Detta resulterar i utbredd offentlig cynism och misstro mot institutioner och experter. Mot bakgrund av en överväldigande mängd av till synes motsägelsefulla "fakta" och "expertåsikter”, är publiken frestad att bara välja de mest lugnande "fakta" som finns tillgänglig.

"Vetenskapen måste stödjas, uppmuntras, tillgängliggöras och vara ocensurerad av industrins, regeringens och akademiens preferenser eller sociala konsekvenser."

Ökad nationalism och isolering utgör allvarliga hot. Miljön och människors hälsoproblem tar inte hänsyn till nationella gränser. Därför måste vetenskapliga insatser för att lösa dessa problem vara internationella för att vara effektiva. Ökande restriktioner för invandring, internationella resor och samarbete hämmar upptäckten av ny vetenskap och lösningarna på globala problem. Vidare har forskare en moralisk skyldighet att stödja studenter och kollegor som utsätts för systematisk trakasserier på grund av deras kön, religion, nationalitet eller yrke.

Sabine E Apitz

SEA Environmental Decisions, Hertfordshire, United Kingdom
Senior Editor
Integrated Environmental Assessment and Management

Thomas Backhaus

University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Senior Editor
Integrated Environmental Assessment and Management

Peter M Chapman

Chapema Environmental Strategies, North Vancouver, British Columbia, Canada
Senior Editor
Integrated Environmental Assessment and Management

Wayne Landis

Huxley College of the Environment, Western Washington University, Bellingham, Washington, USA
Senior Editor
Integrated Environmental Assessment and Management

Glenn Suter

Senior Editor, Book Reviews
Integrated Environmental Assessment and Management

Läs hela texten i "Science, antiscience och Environmental Decision Making: A Call to Action" som presenteras i tidskriften Integrated Environmental Assessment and Management >>