Länkstig

Agnes Dahlstrand Rudin skrev bästa avhandling 2021

Publicerad

Agnes Dahlstrand Rudin, vid avdelningen för oral mikrobiologi och immunologi, prisas för årets avhandling 2021 vid Institutionen för odontologi.

Agnes Dahlstrand Rudin avhandling har titeln: “Neutrophil recruitment in periodontal disease

Jesper Sundells vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi prisas för årets avhandling vid Sahlgrenska akademin. Du kan läsa om honom och övriga institutioners pristagare på Akademiliv.se 

Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin finansieras av Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Priset uppmärksammar totalt sju avhandlingar som försvarats under det gångna året. Förutom den avhandling som lyfts fram som Årets avhandling vid Sahlgrenska Akademin uppmärksammas en avhandling från var och en av institutionerna.