Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

2,2 miljoner till forskning om venture labourers

Publicerad

Alexander Styhre och Rebecka Arman från Företagsekonomiska institutionen har fått 2,2 miljoner kr från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Venture labour i kunskapsekonomin: Professionellt arbete i riskkapital-finansierade bolag.

Nystartade life science-bolag är beroende av en stor mängd externa resurser och kompetenser inklusive riskkapital, IPRs, chefskompetens, och kommersiellt humankapital. Men det brukar inte pratas så mycket om behovet av entreprenöriellt orienterade professionella medarbetare sk venture labourers.

Venture labourers har inte kontrakt som ger dem del i bolagets ekonomiska vinster exempelvis vid en framgångsrik försäljning av bolaget. Samtidigt är de med och bär en del av de risker som det innebär att arbeta i ett mindre bolag som finansieras av riskkapital. Hur skapar venture labourers mening och identiteter åt sig själva i en sådan arbetsmiljö? Vad är det som motiverar dem?

Forskarna kommer att göra intervjuer, deltagande observationer och ta del av arkivmaterial för att skapa en bild av hur venture labour work är organiserat och hur denna grupp av professionella medarbetare deltar i dagens innovationsledda och kunskapsintensiva ekonomi. Företag och informanter kommer att rekryteras i samarbete med de science parks som finns etablerade vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lunds universitet.

I projektet arbetar:
Alexander Styhre, professor företagsekonomi, alexander.styhre@handels.gu.se
Rebecka Arman, forskare företagsekonomi