Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

1,6 miljoner till forskning om hotell som innovativa arbetsplatser

Publicerad

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har beviljat 1,6 miljoner kronor till projektet ”Hotels as innovative workplaces: determinants and outcomes”. Projektet kommer att genomföras av Wajda Wikhamn och John Armbrecht, forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Turistnäringen är en viktig inkomstkälla för Sverige och en av drivkrafterna för regional och nationell tillväxt. Hotellbranschen är den av aktörerna när det gäller boende för turister som bidrar med mest inkomster. För att kunna nå sina tillväxtmål står branschen inför utmaningen att arbeta med innovationer där arbetskraften och arbetsmiljön är nyckelfaktorer.

Eftersom mångfalden inom arbetskraften i hotellbranschen ökar när det gäller ålder, kön, etnicitet, kunskap och utbildning samtidigt som arbetsmiljön spelar en allt större roll för att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare, är det nödvändigt att förstå hur hotellen kan använda befintlig arbetskraft och arbetsmiljö för att skapa innovativa arbetsplatser.

I projektet kommer fokus att ligga på tre olika frågeställningar:
• Vilka former av innovationer producerar hotellbranschen och hur uppstår dessa?
• Hur påverkar mångfald och sociala relationer bland anställda samt arbetsplatsklimatet innovationsproducering och dess originalitet?
• Hur påverkar olika former av innovationer finansiella och icke-finansiella resultat?

Resultaten från studierna kommer att ha relevans för tjänstesektorn i allmänhet och hotellbranschen i synnerhet. Konkreta resultat om innovationsformer och deras originalitet gör det möjligt att beskriva innovationer inom hotellbranschen, att jämföra resultaten med andra delar av besöksnäringen samt att jämföra den svenska hotellbranschen med andra branscher, nationellt och internationellt.