Bild
Frihamnsdagarna
Foto: Tommy Winterskiöld
Länkstig

Frihamnsdagarna

Göteborgs universitet är partner till Frihamnsdagarna som årligen genomförs på bananpiren i centrala Göteborg.

Vi ser Frihamnsdagarna som en viktig demokratisk mötesplats och ett bra tillfälle att samverka och kommunicera universitetets forskning till en bred allmänhet. Frihamnsdagarna är också en möjlig plats för nätverkande mellan akademi, näringsliv, stad och föreningsliv.

Tack för i år 

Under Frihamnsdagarna medverkade Göteborgs universitet i 12 programpunkter på scen och närvarade med tält på plats där man kunde lyssna på intervjuer med forskare. Smaka på framtidens mat och träffa studentrepresentanter. 

Frihamnsdagarna 2024 

Information om universitets medverkan på nästa års Frihamnsdagar samt datum för arrangemanget kommer presenteras på sidan när vi fått information från arrangören. 

Frågor

 Har du frågor om universitets medverkan på Frihamnsdagarna kontakta då Jonas Martinsson.