Bild
personer runt ett konferensbord
Foto: Christina Wocintechchat, Unsplash
Länkstig

Varför har vissa demokratier mindre korruption än andra? Länken mellan kvinnors politiska deltagande och korruption

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 477 470
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Detta projekts syfte är att undersöka hur kvinnorepresentation är kopplat till lägre korruptionsnivåer. Vi ställer några till synes enkla forskningsfrågor: Minskar verkligen kvinnorepresentation korruptionsnivåerna? Varför ser vi denna effekt? Kommer dessa positiva effekter att vara över tid? Vilka typer av korruption påverkas?

Korruption är en av de absolut viktigaste orsakerna till många av de samhällsproblem vi står inför idag, med tydliga effekter på människors hälsa, uppfyllande av miljömål och utveckling. Men trots omfattande insatser och investeringar för att minska korruptionsnivåerna, har en stor andel av dessa misslyckats. En av ytterst få faktorer som konsekvent visat sig vara kopplad till lägre korruptionsnivåer i demokratier är andelen kvinnor i politiska församlingar. Ju högre andel kvinnor, desto lägre korruptionsnivåer. Detta projekts syfte är att undersöka hur kvinnorepresentation är kopplat till lägre korruptionsnivåer. Vi ställer några till synes enkla forskningsfrågor: Minskar verkligen kvinnorepresentation korruptionsnivåerna? Varför ser vi denna effekt? Kommer dessa positiva effekter att vara över tid? Vilka typer av korruption påverkas?