Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att avslöja våld i familjen - om att samtala med barn och ungdomar om deras upplevelser av våld

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsarbetet handlar om våld i familjen, både våld mellan vuxna i familjen och våld mot barn. Jag intervjuar barn och ungdomar om samtal de har haft med professionella om våldet. Jag gör också fokusgruppsintervjuer med personal på barn - och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) om hur de ser på att upptäcka våld i familjen hos de barn och ungdomar som söker vård.