Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undervisning och lärande i matematik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för matematiska vetenskaper

Kort beskrivning

Gruppen bedriver forskning inom olika aspekter av undervisning och lärande av matematik och matematikutbildning. Några av områdena som omfattas av gruppen är lärarutbildning, matematikhistoria och matematiskt resonerande, problemlösningsstrategier, bedömning och utbildning för begåvade elever. Huvudfokus ligger på gymnasieskolan men frågor som rör övergången till matematik på universitetsnivå, undervisning och lärande på universitetsnivå samt i förskola och i lärarfortbildning har inkluderats. Gruppen är del av forskningstemat Matematik och naturvetenskap, vilket involverar flera institutioner och organisationer engagerade i matematik- och naturvetenskapsutbildningsforskning i Göteborgsområdet.