Länkstig

Testosterone and cardiovascular disease

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Finansiär
Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Novo Nordisk Foundation, ALF Göteborg

Kort beskrivning

Fokus för denna forskargrupp är kardiovaskulära effekter av könshormoner. Gruppen kombinerar experimentella och epidemiologiska metoder. För ytterligare information om forskargruppen, vänligen läs mer på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.