Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tema: Fysisk aktivitet och hälsa

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Forskargruppen Fysisk aktivitet och hälsa bedriver metodologisk, klinisk och epidemiologisk forskning i tvärdisciplinär samverkan mellan forskare från olika fakultet och lärosäten, nationellt och internationellt inom centrumbildningen Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Två stora teman är metodutveckling för mätning av fysisk aktivitet och relation mellan fysisk aktivitet, kondition och hälsa i det nationella SCAPIS-projektet.