Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Strukturomvandling och automatisering - Konsekvenser på regionala arbetsmarknader

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
800 000 SEK
Projekttid
2015 - 2016
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Tillväxtverket

Kort beskrivning

Det pågår en dramatisk regional ekonomisk strukturomvandling i svenska regioner sedan 1990-talet. Arbetsinnehållet i yrken kommer att kunna automatiseras till varierande grad i framtiden, och därmed kommer yrkenas innehåll att förändras. Några yrken kommer kanske till och med att försvinna, medan andra yrken uppstår som en följd av automatiseringen. Detta har fått många att ställa viktiga frågor kring automatiseringens följder. Hur kommer automatiseringen att påverka framtidens yrken? Vilka nya krav ställs på arbetskraften? Kommer det överhuvud taget att finnas några jobb kvar? Vilka nya jobb kommer att tillkomma? Vilka regioner och städer kommer vara mest drabbade, och vilka regioner kommer att dra nytta av automatiseringen? I rapporten projektet analyseras svenska regionala arbetsmarknader med utgångspunkt i dessa frågor.