Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Som man frågar får man svar? Hänskjutande domstolars inflytande på EU-domstolens förhandsavgöranden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2023
Projektägare
Juridiska institutionen

Finansiär
Ragnar Söderbergs stiftelse, European University Institute

Kort beskrivning

När en regel som härrör från EU blir tillämplig på en tvist inför en domstol i en medlemsstat kan den nationella domstolen begära EU-domstolens hjälp att tolka regeln. EU-domstolen meddelar då ett förhandsavgörande, som fastslår regelns innebörd samtidigt som det ofta innebär en utveckling av rättsläget inom EU.

Förhandsavgörandeproceduren ger de nationella domstolarna en möjlighet att gå i direkt dialog med EU-domstolen. Det är den nationella domstolen som avgör om och när den ska begära ett förhandsavgörande och som formulerar de frågor den vill att EU-domstolen ska svara på. Den nationella domstolen har också möjlighet att presentera egna argument och förespråka ett visst svar.

Projektet undersöker om den nationella domstolens sätt att framföra sin fråga till EU-domstolen påverkar det svar den får tillbaka.