Hoppa till huvudinnehåll
Bild
järnväg vinter varningsljus
I studien ska forskarna undersöka om människor med lägre socioekonomisk status som bor nära järnvägen drabbas i högre omfattning av stroke, hjärtinfarkt och annan kardiometabol sjukdom.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Socioekonomi och hjärtkärlsjukdom bland dem som bor nära järnväg

Publicerad

Natalia Caldeira Loss Vincens, postdoktor inom Arbets- och miljömedicin, undersöker hur hjärtkärlhälsan påverkas av buller och vibrationer för människor som bor nära järnväg, kopplat till social ojämlikhet.

Ofta undersöks de miljömedicinska och de socioekonomiska riskerna var för sig, men det finns andra studier som tyder på att människor med låg utbildning och inkomst kan vara mer sårbara, och därmed riskerar att drabbas hårdare av risker de utsätts för.

Bild
Natalia Caldeira Loss Vincens
Natalia Caldeira Loss Vincens

– I det här projektet vill vi ta reda på om människor med lägre socioekonomisk status som bor nära järnvägen drabbas i högre omfattning av stroke, hjärtinfarkt och annan kardiometabol sjukdom. Och om det är så, beror det på att de med högre socioekonomisk status har resurser som de kan använda för att skydda sig från effekterna av att exponeras för vibrationer och buller, eller beror det på att de med lägre socioekonomisk status är mer sårbara för miljöexponeringar som buller och vibrationer från järnvägen? frågar sig Natalia Caldeira Loss Vincens, som är postdoktor inom Arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicin.

Buller och vibrationer

Natalia Caldeira Loss Vincens har just fått tre miljoner kronor ur Formas utlysning för forskare tidigt i karriären till studien, som ska pågå i tre år. Studien ingår i ett större projekt som undersöker hur buller och vibrationer från många olika källor i samhället påverkar människor hälsa. Projektet leds av professor Kerstin Persson Waye inom forskargruppen Ljudmiljö och hälsa, Arbets- och miljömedicin, och studien finansieras sedan tidigare av bland annat Trafikverket.

I Natalia Caldeira Loss Vincens studie ska svar på enkäter samköras med registerdata, beräknad exponering samt indikatorer på socio-ekonomisk position. Människor som bor inom en kilometer från järnvägen i fyra regioner i sydvästra Sverige kan inkluderas i studien. Totalt ingår data om nästan 7000 personer i forskningsunderlaget.

Blodtryck och diabetes

Hur mycket buller och vibrationer från tåg påverkar hälsan är ännu omdiskuterat.

– Vi har idag allt mer vetenskapligt stöd för att vägtrafikbuller  har en negativ inverkan på hälsan för personer som bor vid högtrafikerade vägar, medan vi har betydligt sämre kunskap om hälsopåverkan av vibrationer och buller från  tåg . I det pågående projektet ser vi att diabetes tycks vara vanligare bland människor som bor invid järnvägen och exponeras för vibrationer, säger Natalia Caldeira Loss Vincens.

Natalia Caldeira Loss Vincens utbildade sig till läkare i hemlandet Brasilien. Hon flyttade till Sverige och Lund för nio år sedan för att ta en master inom folkhälsa, som sedan följdes av forskarutbildning. Hennes avhandling handlade om ojämlik hälsa i Latinamerika, och då särskilt i Brasilien.