Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slöjan, regnbågsflaggan och manga som verktyg för politisk mobilisering

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet.

Forskare

Lena Martinsson, projektledare, Professor i genusvetenskap, Göteborgs universitet
Erika Alm, fil.dr i Idéhistoria, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet,
Linda Berg, fil. dr i etnologi, lektor, Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Anna Johansson, lektor och fil. dr i sociologi, Högskolan Väst
Pia Laskar, fil. dr i idéhistoria, forskare vid Livrustkammaren och Statens historiska museum, Stockholm
Mona Lilja, professor i sociologi, Globala studier, Göteborgs universitet
Mikaela Lundahl, fil dr i Idéhistoria, lektor, Globala studier, Göteborgs universitet
Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap, Lunds universitet
Cathrine Wasshede, lektor och fil.dr i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet