Bild
Koncept för delningsekonomi
Foto: Shutterstock: Montri Nipitvittaya
Länkstig

Sharing Cities Sweden

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Målen med programmet är att utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå samt att utveckla en nationell nod, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte. Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader