Länkstig

Praktiska metoder vid konstnärlig forskning inom teater

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2005 - 2007
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Del 1: 2005–06
Del 2: 2007 (Handlingens rum)
Kollegier för forskning och utvecklingsarbete på det konstnärliga området.
Universitetslektor Per Nordin (Principal Investigator), Prof. Cecilia Lagerström