Länkstig

Potentiell musik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2006 - 2009
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Palle Dahlstedt (Principal Investigator, Institutionen för tillämpad informationsteknologi samt Högskolan för scen och musik), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik).
I projektet fokuserade man på att utforska musikaliska lösningsrum genom användning av en spatial analogi, och ett antal algoritmer utvecklades för såväl komposition som improvisation. Med hjälp av dessa algoritmer utvecklades nya musikinstrument som testades under många konserter och inspelningar, bland annat konserter och workshops på ett antal internationella universitet (till exempel UC Berkeley, Stanford University, UC Santa Barbara, University of Victoria, UC San Diego, New York University).