Länkstig

PoReSo - Makt, motstånd och social förändring

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskningsgruppen Makt, motstånd och social förändring (PoReSo) består av ett ämnesöverskridande samarbete vid institutionen för globala studier. Gruppen samlar medlemmar från bland annat freds- och utvecklingsforskning, humanekologi, sociologi, regionala studier och socialantropologi. Frågor kring kunskap står i fokus och vi diskuterar och reflekterar över olika representationer och dess roll och betydelse för makt liksom motstånd.