Bild
Resaturering och byggnadshistorisk forskning.
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Örnanäs – Byggnaden som kunskapskälla

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
1997 - 2012
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Finansiär
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Skåne

Kort beskrivning

Örnanäs är en gammal ensamgård i norra Skåne som inrättades som kulturreservat 2006. Restaurering av byggnader och landskap har pågått under flera decennier, och i forskningsprojektet Byggnaden som kunskapskälla har själva undersökningsprocesserna och kombinationerna av källmaterial studertas. Forskningen har ett särskilt fokus på restaurering och rekonstruktion som metod för att aktualisera och pröva historisk resurutnyttjande, husbyggnad, hantverksteknik och traditionell kunskap.