Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Organisering och implementering av förnybar energi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 915 012 SEK
Projekttid
2017 - 2019
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen

Kort beskrivning

Projektet avser studera ledning och organisering av byggnadsintegrerad solelsimplementering på fastigheter, samt att analysera eventuella hinder och möjligheter (organisatoriska, tekniska, legala och naturliga) och hur de hanteras i praktiken. Kvalitativa fallstudiemetoder kommer att användas för att kartlägga inblandade aktörer, aktiviteter, handlingar, resurser och projektens omgivande förutsättningar för att genomföra jämförande analyser av vad som görs i implementeringsarbetet, på vilket sätt och varför. Fokus ligger på att studera handlingsmönster och hur de påverkas av materiella och institutionella kontexter. Projektet syftar till både kunskapsutveckling samt praktiska bidrag och förhoppningen är att resultaten kommer vara till nytta för de inblandade studieorganisationerna samt andra aktörer involverade i solelsimplementering.