Länkstig

Odontologisk psykologi och folkhälsa (OPF)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för odontologi

Kort beskrivning

OPF har en tvärvetenskaplig verksamhet som dels innefattar psykologi, beteendevetenskap inom odontologi och tandvård, och dels samhällsodontologi inklusive epidemiologi med betoning på den orala hälsan i ett populationsperspektiv. Specifikt bedrivs klinisk forskning relaterat till behandling av tandvårdsfobi hos vuxna individer, interventioner för att förändra tandvårdsrelaterade beteenden via psykologisk metod utförd av psykolog, och också kostinterventioner utförd av dietist hos unga vuxna med omfattande kariesproblematik. Den orala hälsans determinanter analyseras avseende vuxna svenskar, vidare utvärderas betalningsmodeller inom tandvården samt relationen benmönster och prediktion av benfrakturer. Forskargruppen har betydande samarbete med andra discipliner såsom medicin, folkhälsovetenskap, psykologi, sociologi och kostvetenskap.