Länkstig

Virusinfektioner i centrala nervsystemet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Marie Studahls forskningsgrupp studerar infektioner i hjärnan, främst fästingburen hjärninflammation (tick-borne encephalitis, TBE), herpesencefalit, herpesmeningit, varicella zostervirus och parecho-enterovirus-infektioner i centrala nervsystemet (CNS). Det övergripande syftet är att minska de negativa effekterna på hjärnan efter infektionerna. Vi följer också neurologiska komplikationer efter genomgången covid-19-infektion. Vid långtidsuppföljningar beskriver vi följderna av olika CNS-infektioner, det vill säga neurologiska resttillstånd och ekonomiska konsekvenser. Nya och gamla mikrobiologiska metoder utvärderas. Vi studerar också olika biomarkörer vid virala CNS-infektioner som kan användas i behandlingsstudier.

Vi studerar virusinfektioner i centrala nervsystemet (CNS), orsakade av herpes simplexvirus 1 och 2 (HSV-1, HSV-2), tickborne encephalitis virus (TBEV), varicella zostervirus (VZV) och entero-parechovirus hos både barn och vuxna. Sedan 2020 undersöker vi även neurologiska komplikationer efter covid-19.

Forskningen är klinisk och bygger på inklusion av patienter i uppföljningsstudier under lång tid. Neurologiska och radiologiska undersökningar, liksom neuropsykologiska tester utförs för att kunna korrelera neurologiska och kognitiva resttillstånd till biokemiska markörer i likvor och blod för att reda på om dessa kan användas i prognostiskt syfte. Antivirala farmakokinetiska studier och behandlingsstudier har utförts vid herpesencefalit och herpesmeningit och framtida studier planeras.

I samarbete med mikrobiologiska laboratoriet utvärderar vi nya diagnostiska metoder vid virala CNS-infektioner t.ex next generation sequencing (NGS). Tillsammans med Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi utvärderar vi prognostiska biomarkörer som kan användas i framtida behandlingsstudier. Neurologiska komplikationer vid covid-19 undersöks. Specifika tester och rehabiliteringsprogram behövs sannolikt för utvärdering och behandling av olika CNS-infektioner och vi utvärderar olika metoder med syftet att minska neurologiska resttillstånd, Slutligen studerar vi genetiska faktorer som kan förklara varför vissa individer drabbas av mer allvarlig CNS-infektion vid olika herpesvirusinfektioner.

 

Pågående studier

  • Prognostiska biomarkörer och radiologi i relation till neurologiska och neuropsykologiska resttillstånd vid virala CNS-infektioner
  • Bördan av TBE
  • Resttillstånd på lång sikt efter herpesencefalit
  • Genetisk predisposition vid herpesvirusinfektioner i CNS
  • Parecho-och enterovirusinfektioner hos nyfödda, barn och vuxna
  • Next generation sequencing vid diagnostik av virusinfektion av okänd orsak
  • Neurologiska komplikationer efter genomgången SARS-CoV2-infektion (covid-19)
  • Meningoencephalitis After Tick-Bite (MEATB-study)

Gruppmedlemmar

Anna Grahn, M.D, Ph.D
Karolina Rembeck, M.D, Ph.D
Malin Veje, M.D, Ph.D
Johan Lindström, M.D, Ph.D
Tobias Tyrberg,M.D, Ph.D student
Erika Stentoft, M.D, Ph.D student
Karolina Alsén, M.D, Ph.D student

Video (1:32)
Marie Studahl presenterar sin forskning