Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Virusinfektioner i centrala nervsystemet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Vi studerar infektioner I hjärnan, främst fästingburen hjärninflammation (TBE, tick-borne encephalitis) och olika herpesvirusinfektioner i hjärnan. Det övergripande syftet är att minska de negativa effekterna på hjärnan efter infektionerna. Patienterna inkluderas i kliniska studier. Vi beskriver bördan av infektionerna (ex. resttillstånd, ekonomiska konsekvenser), förbättrar igenkänning av infektionerna genom att utvärdera nya mikrobiologiska metoder, studerar biomarkörer vid svår infektion och genomför behandlingsstudier och långtidsuppföljning.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.