Länkstig

Making room

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Department of Cultural Sciences

Kort beskrivning

Projektets syfte är att undersöka svenska diskurser kring atypisk könsutveckling - intersex - med fokus på vetenskapssociologiska aspekter: Vilka aktörer identifieras som viktiga att få med i en diskussion kring intersex? Av vem och på vilka sätt definieras intersex som ett medicinskt, socialt och etiskt problem? I USA har frågor kring intersex fått stor uppmärksamhet de senaste decennierna och det finns en pågående diskussion, mellan praktiserande läkare, patientorganisationer och aktivistiska organisationer som verkar för intersexpersoners rättigheter, kring nödvändiga förändringar i den rådande behandlingsmodellen. Feministiska vetenskapsteoretiker utgör ytterligare en grupp aktörer i diskussionen, och det är bland dessa som den största delen av den internationella forskningen om den medicinska praktiken kring intersex återfinns.

Projektets syfte är att undersöka svenska diskurser kring atypisk könsutveckling - intersex - med fokus på vetenskapssociologiska aspekter: Vilka aktörer identifieras som viktiga att få med i en diskussion kring intersex? Av vem och på vilka sätt definieras intersex som ett medicinskt, socialt och etiskt problem? I USA har frågor kring intersex fått stor uppmärksamhet de senaste decennierna och det finns en pågående diskussion, mellan praktiserande läkare, patientorganisationer och aktivistiska organisationer som verkar för intersexpersoners rättigheter, kring nödvändiga förändringar i den rådande behandlingsmodellen. Feministiska vetenskapsteoretiker utgör ytterligare en grupp aktörer i diskussionen, och det är bland dessa som den största delen av den internationella forskningen om den medicinska praktiken kring intersex återfinns. I Sverige har det inte funnits någon nyanserad diskussion mellan praktiker, aktivister och utomstående forskare förrän helt nyligen. En komparativ studie över skillnader och likheter i svenskt och nordamerikanskt material kan visa hur den medicinska praktiken präglas av inte bara av sina sociala och kulturella sammanhang utan även av vetenskapssociologiska skillnader och skillnader i hur man organiserar såväl klinisk som aktivistisk verksamhet.