Länkstig

Kvinnorollen och mansrollen i opera då och nu

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2010
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU), Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Professor Gunilla Gårdfeldt/universitetslektor Marianne Khoso