Länkstig

Kreativ gestaltning

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2015
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet
Ämne
Musik

Kort beskrivning

Palle Dahlstedt (Principal Investigator, Institutionen för tillämpad informationsteknologi samt Högskolan för scen och musik), Per Anders Nilsson (Högskolan för scen och musik).

I det här projektet undersöks nya villkor för musikalisk gestaltning (när det gäller improvisation, kreativitet i realtid) med hjälp av nya tekniker. Det görs delvis genom utveckling och utvärdering av nya sätt att spela och improvisera elektronisk och generativ musik, och delvis genom utveckling av datortillämpningar som tillhandahåller nya interaktionsmodeller för improvisation på akustiska instrument. 

Består av fyra underprojekt: Gestkontroll i elektronisk generativ musik, virtuella medspelare, datorstödda interaktionsmodeller och allmänna interaktionsmiljöer för gemensamt musikaliskt skapande – allt är en vidareutveckling av de lovande resultaten från det tidigare projektet Potentiell musik.