Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konkurrenslagstiftningens påverkan på utvecklingen inom cementindustrin i USA och Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Bromanska stiftelsen för forskning och företagande

Kort beskrivning

Sverige och USA hade under 1900-talet väldigt olika lagstiftning gällande karteller och andra former av samarbeten mellan företag. I projektet studeras vilken effekt som olika former av lagstiftning gällande konkurrens får för industrin. Cementindustrin är en industri som är uppbyggd på liknande sätt över hela världen och cementproduktionen har skett på nästan samma sätt sedan industrin etablerades. Det är därför intressant att se vad som händer med cementföretag och vilken typ av beslut som företagen fattar i olika länder.

Den amerikanska och den europeiska antitrust- och kartellagstiftningen kan ses som två motsatta system. I många europeiska länder var karteller en naturlig del av näringslivet under stora delar av 1900-talet. Karteller fanns i alla industrier och det förekommer flera exempel på att regeringar befrämjade kartellbildningar. Sverige är ett av dessa länder där karteller under perioder uppmuntrades och sågs som ett effektivt sätt att organisera konkurrensen. Även om kartellagstiftningen förändrades under 1900-talet och synen på karteller successivt skärptes, så var det inte förrän 1993 som karteller helt förbjöds i Sverige. Förbudet inträdde i anslutning till Sveriges EU-inträde, EU-lagstiftningen liknar i många stycken den amerikanska kartellagstiftningen. I USA förbjöds karteller och andra former av samarbeten för att hindra konkurrens i slutet av 1800-talet.

Litteraturen om karteller och vilka effekter kartellerna har på företagen och näringslivet är motsägelsefulla och resultaten skiljer sig åt mellan olika studier. Därför behöver vi göra jämförelser mellan industrier och mellan olika länder. I det här projektet kommer cementindustrin att undersökas med utgångspunkt i lagstiftningen i USA respektive Sverige och vilka effekter lagstiftningen har haft på utvecklingen inom industrin i respektive land. En stor fördel med cementindustrin som studieobjekt är att varan är homogen och export äger rum under hela 1900-talet. Dessutom har cementindustrin varit av stort intresse för lagstiftarna i respektive land, det är viktig industri för byggnadsverksamheten. Cementindustrin är vidare en industri med höga fasta kostnader och stora skalfördelar. Det är därför av stort intresse att undersöka hur de olika kartellagstiftningarna i respektive land påverkat utveckling, organisationen och effektiviseringar i de två länderna.