Länkstig

Kompositionens konceptuella gränser. En krympande tomhet – mening, kaos och entropi

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2018
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Forskningsgruppen består av kompositörerna/musikerna Anders Hultqvist (Principal Investigator), Ole Lützow-Holm och Stefan Östersjö tillsammans med författarna och poeterna Gunnar D Hansson, Lotta Lotass och Staffan Söderblom. Arbetstitel: Att finna den (mänskliga och icke-mänskliga) komplexitet som ligger bakom den musikaliska och litterära kompositionen. Nyckelord: Musikalisk komposition, litterär komposition, diktning, perception, entropi, kognition, rum.