Länkstig

Klimatförändringseffekter på näringscykler och ekosystem

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Finansiär
Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate - BECC (Strategic Research Area)

Kort beskrivning

Vi undersöker hur klimatförändringar påverkar ekosystemets näringscykler och hur denna återkopplar till klimatförändringarna, till exempel genom att reglera svar från vegetation eller genom produktion av växthusgaser. Vi studerar näringsämnen i marken (kväve och fosfor) såväl som växtnäringens upptag i klimatförändringsexperiment runt om i världen, från subarktiska / alpina platser i norra Sverige, över europeiska gräsmarker och hedar till subtropiska skogar i Australien.