Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Patrick Robert Doyle
Länkstig

Is IT safe? En studie av den publika diskursen av informationssäkerhet i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 000 000
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Max Boholm, Gothenburg Research Institute

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kort beskrivning

Dagens samhället beskrivs ofta som ett informationssamhälle. Inom de flesta områden är informationsteknologi idag helt avgörande för samhällets infrastruktur. Trots att informationssamhället har medfört omfattande fördelar, så medför det starka beroendet till informationsteknologi också potentiella problem och risker. Syftet med projektet är att undersöka hur informationssäkerhet och informationsteknologiska risker framställs och kommuniceras i samhället, med fokus på två viktiga samhällsaktörer: nyhetsmedia i forma av dags- och kvällstidningar och Sveriges Riksdag.