Skip to main content
Image
Photo: Patrick Robert Doyle
Breadcrumb

Is IT safe? En studie av den publika diskursen av informationssäkerhet i Sverige

Research project
Active research
Project size
2 000 000
Project period
2018 - ongoing
Project owner
Max Boholm, Gothenburg Research Institute

Short description

Dagens samhället beskrivs ofta som ett informationssamhälle. Inom de flesta områden är informationsteknologi idag helt avgörande för samhällets infrastruktur. Trots att informationssamhället har medfört omfattande fördelar, så medför det starka beroendet till informationsteknologi också potentiella problem och risker. Syftet med projektet är att undersöka hur informationssäkerhet och informationsteknologiska risker framställs och kommuniceras i samhället, med fokus på två viktiga samhällsaktörer: nyhetsmedia i forma av dags- och kvällstidningar och Sveriges Riksdag.