Bild
vattenkraft
Foto: Shutterstock
Länkstig

Hållbara vattenvägar: En modell för legitim samverkan inom svensk vattenkraft

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 916 000 SEK
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Genom en systematisk undersökning av samverkan och kollaborativt styre utvecklar det här forskningsprojektet en modell som ger stöd för utformandet av de regionala samverkansprocesser
som ska föregå omprövningar av miljövillkoren för de svenska vattenkraftverken. Genom intervjuer, platsbesök, deltagande observationer och enkäter samlar projektet in kunskap om framgångsfaktorer i de samverkansprocesser kring vattenkraft som redan påbörjats. Tillsammans med tidigare litteratur och kunskap från andra förvaltningsområden analyseras empiri utifrån projektets teoretiska position.