Bild
italiensk mat
Foto: Lukas Bieri från Pixabay
Länkstig

Forskningsprojekt: VeggiSkills – intag av växtbaserad kost och dess konsekvenser för ungas kostintag och nutritionsstatus

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2026
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

VeggieSkills projektet fokuserar på en ny era av vegetarianism, där människor över hela världen uppmanas att äta en växtbaserad kosthållning. Om inte kosten är väl sammansatt och ett begränsat antal livsmedel tillåts finns dock risk för bristfälligt näringsintag.

I ett samarbete mellan forskare från Sverige, Norge och Australien undersöks kost- och näringsrelaterade konsekvenser av unga personers växtbaserade kosthållning med olika strikthetsgrad, samt unga personers kost litteracitet, attityder och beteende i relation till matvanor. Det är även av intresse att utforska vilka faktorer som påverkar följsamheten till en hållbara växtbaserad kosthållning.

Målsättnningen är att kunna främja en hållbar växtbaserad kosthållning genom ny och aktuell kunskap om dagens vegetarianism samt identifiera behov av stödjande åtgärder.

Deltagare

  • Christel Larsson 
  • Anine Christina Medin
  • Synne Groufh-Jacobsen
  • Claire Margerisson