Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Charles Deluvio
Länkstig

Extern redovisning och företagens relationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Gunnar Wahlström, Gothenburg Research Institute

Kort beskrivning

Föreliggande projekt avser att kritiskt analysera de senaste årens förändringar inom extern redovisning. En sådan förändring är införandet av IFRS i svensk redovisningspraktik. IFRS bygger på en ökad användning av marknadsvärdering i extern redovisning. Problematiken med marknadsvärdering är emellertid underskattad. Den ökade användningen av marknadsvärdering innebär att företagens resultat och ställning allt mer har blivit en reflektion över hur marknaden har utvecklats. Därmed intygar ett företags styrelse genom sina namnteckningar i årsredovisningen mer marknadens bedömning än hur företagen har gått.

Forskningsprojektet Extern redovisning och företagens relationer avser att kritiskt analysera de senaste årens förändringar inom extern redovisning.

En sådan förändring är införandet av International Financial Reporting Standards, IFRS, i svensk redovisningspraktik.  IFRS bygger på en ökad användning av marknadsvärdering i extern redovisning.

Problematiken med marknadsvärdering är emellertid underskattad. Den ökade användningen av marknadsvärdering innebär att företagens resultat och ställning allt mer har blivit en reflektion över hur marknaden har utvecklats istället för hur företaget går. Därmed intygar ett företags styrelse genom sina namnteckningar i årsredovisningen mer marknadens bedömning. För att ha ett informationsvärde måste informationen skilja sig från allmän hållen information. Istället för att baseras på en marknadens bedömning borde extern redovisningen alltså baseras på hur företaget har gått. Detta innebär att den transaktions-orienterade redovisningen prioriteras istället för en redovisning som bygger på förväntningar om framtiden där mer och mer orealiserade vinster redovisas i årets resultat.

Metodmässigt bygger projektet på fem nära relaterade delstudier.

Först studeras debatten om den externa redovisningen nationellt och internationellt och därefter görs en omfattande innehållsanalys av årsredovisningar för att ytterligare identifiera problem i praktiken. Resultaten från dessa två studier används sedan för konstruktion av intervjufrågor till representanter från företag och tolkare av extern redovisning.

 

Kontaktperson

Gunnar Wahlström - Lägg in från POP