Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Buddhafigur
Länkstig

Erfarenheter av qigong

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet samt Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Kort beskrivning

Projektet undersöker de långsiktiga resultaten och effekterna av att praktisera Zhineng qigong. Det innebär att hälsoeffekterna är en viktig del av studien men att dessa förstås mer holistiskt än vad de brukar göra i mer traditionell medicinsk forskning eller kortare experimentella studier.

Zhineng Qigong utvecklades av Pang Ming i Kina under 1970- och 1980-talen och är en sedan 1993 en etablerad qigongmetod i Sverige. Den finns också i andra nordiska länder och på andra håll i världen. De hälsobringande effekterna framhålls ofta av utövarna, liksom resultaten av qigongpraktiken, som kommer till uttryck i livsberättelser som kretsar kring hur olika åkommor och sjukdomstillstånd har förbättrats i samband med qigongträningen.