Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Shutterstock: biDaala studio
Länkstig

Nordeuropeiska Energiperspektiv NEPP

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
500 000 till Företagsekonomiska institutionen
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

En rad förändringar kommer att prägla Europas energimarknader under de kommande årtiondena. NEPP kommer att fokusera på tre delområden som kan sägas utgöra viktiga förklaringar till hur energimarknadsinvesteringarna kommer att utvecklas: I det första delprojektet studeras investeringar i ljuset av en tilltagande fragmentering av energimarknaderna och marknadsaktörernas allt större fokus på legitimitet. I det andra studeras betydelsen av kapitalmarknader och framväxten av alternativa finansieringsformer som drivkraft för investeringar I det tredje integreras de två ovanstående delarna. Därefter studeras hur olika aktörers affärsmodeller påverkar deras investeringar. Det övergripande syftet är att skapa ett mer nyanserat, fylligt och sammanhållande beskrivningsspråk för att förstå drivkrafter bakom energisysteminvesteringar.