Länkstig

Emotioner och beslutsfattande i svensk socialtjänst: en studie om emotionshantering och emotionella processer hos socialsekreterare som möter våldsutsatta kvinnor

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet syftar till att studera emotioner i socialtjänsten. Mer specifikt handlar det om att undersöka emotionsprocesser och det emotionsarbete som utförs av socialsekreterare som hanterar ärenden som rör våldsutsatta kvinnor. Studien syftar även till att analysera hur emotioner kan ha en inverkan på beslutsfattandet och professionen samt hur detta kan förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv. Avhandlingen är kvalitativ och inspireras av en etnografisk ansats.