Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digitalisering inom stålindustrin 1970-2020

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Samarbetspartners
Jernkontoret
Finansiär
Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs Stiftelse för Business History

Kort beskrivning

Digitalisering förknippas inte så ofta med tung basindustri men inom stålindustrin har datoranvändning sedan 1970-talet lett till radikalt förändrade arbetsvillkor. Tungt och bullrigt fysiskt arbete har bytts mot psykiskt och socialt mer krävande arbete i kontrollrum på avstånd från den fysiska produktionen. Två företag står i centrum för undersökningen SSAB och Sandvik. Den digitala tekniken har gjort det möjligt att öka sin inriktning på specialstål och i vissa små nischer skaffa sig en dominerande ställning på världsmarknaden. Projektet har två syften, dels att kartlägga den tekniska utveckling som lett fram till dagens situation, dels att undersöka hur operatörernas arbetssituation förändrats.