Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Den (o)hållbara förpackningen

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Kort beskrivning

I Den (o)hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag. Projektet mynnade ut i boken med samma namn.

Boken består av tre delar där läsaren först får lära känna mjölkförpackningarna, som är livsmedelsbranschens kanske vanligaste men samtidigt mest krävande förpackning. Därefter behandlas läkemedelsförpackningarna, en kategori som alltid har kännetecknats av ett högt säkerhetstänkande. Slutligen belyses de spektakulära men inte alltid så hållbara lyxförpackningarna vars främsta uppgift är att posera och förföra. I boken ges möjliga förklaringar till varför förpackningarna ser ut och fungerar som de gör. Den behandlar också förpackningens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Publikationer

Petersson McIntyre, M. (2015). Den könsneutrala apoteksförpackningen – finns den? . Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 306-319. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Förpackningens olika stereotyper. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 320-326. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Genus i apoteksmiljö. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 299-305. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). I parfymbutiken. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 456-474. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Mjölkens tre olika kvinnobilder. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 154-165. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Mjölkförpackningens genus. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 142-153. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Nya framställningar av genus på mjölkförpackningar. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 166-176. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Parfym och paketering. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 415-437. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Perspektiv på lyxkonsumtion. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 407-414. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Värdighet och normalisering. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 327-338. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3

Petersson McIntyre, M. (2015). Överflöd av kön. Karin Wagner och Lasse Brunnström (red.) Den ohållbara förpackningen. Stockholm: Balkong Förlag. 438-455. ISBN/ISSN: 978-91-85581-86-3