Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CSR i det digitala samhället - en netografisk studie

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2016
Projektägare
Centre for Retailing

Kort beskrivning

Internet och utvecklingen av det digitala samhället har förändrat hur CSR (Corporate Social Responsibility) kommuniceras. Företagshemsidor, bloggar, social media och mobilapplikationer (appar) är idag vanliga sätt att sprida information om och marknadsföra CSR. Trots dessa dramatiska förändringar av medielandskapet finns det få studier som behandlar hur CSR kommuniceras och reproduceras online.

Syftet med projektet är att undersöka hur CSR produceras och reproduceras online genom företags- och konsumenters online-kommunikation. Detta kommer att undersökas i en netnografisk studie i två steg. I ett första steg studeras hur handeln marknadsför CSR genom en uppsättning digitala verktyg och genom olika kommunikationsstrategier. I ett andra steg riktas intresset mot konsumenters kommunikationspraktiker på nätet och undersöker hur konsumenter använder digitala verktyg för att på olika sätt reproducera handelns CSR-kommunikation.

Studien har som målsättning att bidra till forskningen inom retailmarknadsföring, CSR och digital marknadsföring. Studien förväntas också vara relevant för handelns arbete med att designa och förbättra CSR-kommunikation online.

 

Publikationer

Christian Fuentes & Maria Fuentes (2017). ”Making a Market for Alternatives: Marketing Devices and the Qualification of a Vegan Milk Substitute”. Journal of Marketing Management.