Bild
Foto: Digidem Lab
Länkstig

COLDIGIT – Kollektiv intelligens genom digitala verktyg

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
10 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att generera ny kunskap om innovativa digitala verktyg och förhållningssätt, för att förstå hur de kan stödja styrning av komplexa samhällsprocesser i Norden. Fallstudier genomförs i Göteborg, Helsingfors och Trondheim.
Projektledare i Sverige: Jenny Stenberg, GRI, Göteborgs Universitet.Samarbetande länder: Finland (projektledare Mikko Rask, Helsingfors Universitet), Storbritannien, Sverige, Norge.
Medverkande i Sverige: Jenny Stenberg & Jaan Henrik Kain, GRI-GU; Sanna Ghotbi, Digidem Lab.
Lokala samverkanspartners i Sverige: Bostadsbolaget.
Fallstudieområde: Biskopsgården, Göteborg.